PWC Long Beach Grand Prix - Race Round 9
FLAG: Checkered
Laps Completed: 16 - Elapsed Time: 00:42:24.
P No. CLS PIC DRIVER NAME NL DIFF LAPTIME GAP FL BESTIME LED BSPEED
1 98 TC 1 Ernie Francis Jr 16 > 16 < 2:31.878 > 16 < 15 2:28.859 9 97.897
2 33 TC 2 Adam Poland 16 5.744 2:34.900 5.744 11 2:29.459 0 97.504
3 78 TC 3 Jeff Ricca 16 13.488 2:31.485 7.744 5 2:29.510 0 97.470
4 87 TC 4 Fred Emich 16 15.409 2:30.591 1.921 4 2:30.327 0 96.941
5 26 TC 5 Mikey Taylor(R) 15 47.523 2:34.805 30.827 4 2:29.964 0 97.175
6 17 TC 6 Randy Hale 15 56.192 2:34.300 8.669 5 2:32.116 0 95.801
7 43 TC 7 Steve Burns(R) 15 1:18.101 2:36.543 21.909 5 2:33.561 0 94.899
8 88 TC 8 Kevin Krauss 15 1:18.305 2:34.097 0.204 5 2:32.691 0 95.440
9 44 TC 9 Andrew Rains(R) 15 1:25.488 2:39.792 7.183 7 2:34.123 0 94.553
10 86 TCA 1 Tony Rivera 15 1:41.750 2:37.579 16.262 3 2:36.051 0 93.385
11 93 TC 10 Paul Street(R) 15 1:42.007 2:32.532 0.257 15 2:32.532 0 95.539
12 24 TCA 2 Toby Grahovec 15 2:12.001 2:39.956 29.994 5 2:37.251 0 92.672
13 49 TCA 3 Patrick Seguin 15 2:18.984 2:40.233 6.983 3 2:38.426 0 91.985
14 72 TCA 4 Emilee Tominivich(R) 15 1LAP 2:41.815 16.825 6 2:39.584 0 91.317
15 36 TCA 5 Jason Wolfe 15 1LAP 2:41.782 0.106 4 2:39.749 0 91.223
16 23 TCA 6 Gino Carini 15 1LAP 2:43.681 2.499 5 2:38.276 0 92.072
17 00 TC 11 Corey Fergus(R) 14 21.768 2:46.572 21.029 4 2:29.798 0 97.283
18 71 TCA 7 Ron Yarab 14 32.082 2:42.824 10.314 5 2:42.010 0 89.950
19 38 TCA 8 Samantha Tan(R) 14 95.718 3:45.368 63.636 6 2:41.220 0 90.391
20 34 TCA 9 Kris Wright(R) 14 117.808 2:55.323 22.090 7 2:41.390 0 90.296
21 58 TCB 1 Glenn Nixon 13 > 13 < 2:58.353 1LAP 3 2:58.027 0 81.857
22 57 TCB 2 Andrei Kisel 13 0.185 2:58.883 0.185 3 2:58.039 0 81.852
23 30 TCB 3 Travis Washay(R) 13 0.409 2:58.038 0.224 6 2:57.921 0 81.906
24 66 TCB 4 Randy Smith 13 5.036 3:02.446 4.627 3 2:57.955 0 81.890
25 55 TCB 5 James Wilson 13 19.686 2:59.400 14.650 3 2:58.909 0 81.454
26 59 TCB 6 Nic Duynstee 13 19.893 3:00.104 0.207 3 2:59.374 0 81.243
27 2 TCB 7 Van Svenson(R) 13 32.692 3:04.152 12.799 2 2:59.708 0 81.092
28 15 TC 12 Jeff Altenburg 13 33.435 2:31.148 0.743 6 2:29.316 4 97.597
29 7 TCB 8 Jason Fichter 13 37.148 3:01.113 3.713 5 2:59.490 0 81.190
30 48 TCB 9 Tom Noble 13 38.225 3:00.610 1.077 11 2:59.433 0 81.216
31 27 TCB 10 Marc Sherrin(R) 12 3LAPS 3:07.287 1LAP 5 2:59.533 0 81.171
32 25 TCB 11 Johan Schwartz 12 > 12 < 3:20.905 78.526 2 3:12.396 0 75.744
33 22 TCA 10 Kevin Anderson 7 > 7 < 2:38.257 4LAPS 3 2:37.458 0 92.550
34 8 TCB 12 PJ Groenke 7 142.878 3:00.671 142.878 5 2:59.618 0 81.132
35 3 TC 13 Vesko Kozarov 4 > 4 < 2:31.017 2LAPS 3 2:30.133 4 97.066
36 40 TC 14 John Weisberg 3 > 3 < 2:33.796 4.463 3 2:33.796 0 94.754
37 12 TCB 13 Steve Kohli 2 > 2 < 4:51.228 99.648 2 4:51.228 0 50.039
38 50 TC 15 Dinah Weisberg(R) --- > 0 < --.--- 2LAPS --- No Time 0 0.000
Links to other versions of Live Timing: default | Java | Mobile (Text) |